Bi-serie Detaljer for historie
Andre serier for denne BiSerien
Historier for Samtull hvor Emil Åslund har bidratt.