Bi-serie Detaljer for historie
Andre serier for denne BiSerien
Historier for Julia Kendall hvor Nina Svendsrud har bidratt.
I Avgrunnens Åsyn (Gli occhi dell abisso) 128,0Julia Kendall2021111998
I avgrunnens åsyn (Gli occhi dell abisso) 128,0Julia Kendall (bokhandel)2021111998
I Kjærlighetens Vold (Oggetto d amore) 128,0Julia Kendall2021221998
I Morderens Klør (Nella mente del mostro) 128,0Julia Kendall2021331998
I kjælirghetens vold (Oggetto d amore) 128,0Julia Kendall (bokhandel)2021221998
I morderens klør (Nella mente del mostro) 128,0Julia Kendall (bokhandel)2021331998
1