Bi-serie Detaljer for historie
Andre serier for denne BiSerien
Historier for Jerome K. Bloche hvor Inger Heiberg Woxhollt har bidratt.
Skyggen som dreper (L'ombre qui tue) 46,0Jerome K. Jerome Bloche20181 1984
En studie i kriminalitet (Les etres de papier) 46,0Jerome K. Jerome Bloche20181 1985
Livet og døden (Á la vie, á la mort) 46,0Jerome K. Jerome Bloche20181 1986
1