Bi-serie Detaljer for historie
Andre serier for denne BiSerien
Historier for Knuts rute hvor Knut Nærum har bidratt.