Bi-serie Detaljer for historie
Andre serier for denne BiSerien
Historier for The first american and U.S. angel hvor Jim Baikie har bidratt.