Bi-serie Detaljer for historie
Andre serier for denne BiSerien
Historier for Donald og Anton hvor Rodolfo Cimino har bidratt.
Den magiske lykten (Paperino, Gastone e la lanterna di Giobbe il Minatore)I TL 2855-420,0Donald Pocket201239428552010
Når lykken smilerJ 2705-212,0Donald Pocket2014419  
De svarte fåreneJ-2623-523,0Donald Pocket2015423  
Den gamle gruven (Paperino & Gastone in quattro palmi di miniera)I TL 2674-522,0Donald Pocket201543026742007
Kofferter til begjær og besværJ-2601-314,0Donald Pocket2018470  
1