Historier for Ole Brumm hvor Larry Mayer har bidratt.
Den flyttbare stolenZW 82-04-111,0Ole Brumm20093 1992
1