Historier for Hetti, Letti & Netti hvor Tony Strobl har bidratt.
StøvtørkergjengenWDC 3493,0Donald Duck & Co197021  
1