Historier for Hetti, Letti & Netti hvor Bas Heymans har bidratt.