Historier for Magica fra Tryll hvor Tommy Kvarsvik har bidratt.
Trollskogens hemmelighetD 2016-3148,0Donald Duck & Co201946  
Teknisk feil 3,0Donald Duck & Co201752  
Stå stille! (Time stopped)H 2014-2764,0Donald Duck Junior20194382017
Sovetåken (Sleeping Fog)H 2014-2781,0Donald Duck & Co201714 2016
SmartstavenD 2015-3096,0Donald Duck & Co201850  
Siste ordD 70907,0Donald Duck & Co201924  
SamlerenD 2015-2466,0Donald Duck & Co201842  
Pengemonsteret (Money Walks)H 2010-0406,0Donald Spesial2018 222011
Magilærer i knipeD 2014-0556,0Donald Duck & Co201540  
LæremesterenD2016-22111,0Donald Duck & Co20186  
Konkurrerende heksD 2015-0866,0Donald Duck & Co20163  
InntrengerneD 2014-0786,0Donald Duck & Co201553  
Horus-tempeletD 2016-0358,0Donald Duck & Co201912  
HockeymagiD 2017-1566,0Donald Duck & Co201818  
Eks-heksD 2015-0065,0Donald Duck & Co201634  
Den vet best hvor skoen trykker som har den påD 2016-1626,0Donald Duck & Co201940  
Den gyldne firkløverenD 2015-0295,0Donald Duck & Co201544  
Bestemor-magiD 2016-3194,0Donald Duck & Co201814  
...H 2018-0111,0Donald Duck & Co201935  
1