Bi-serie Detaljer for historie
Andre serier for denne BiSerien
Historier for Gulbrand Gråstein og Onkel Skrue hvor Flemming Andersen har bidratt.
Farlige forretningerD 2011-02921,0Donald Pocket2011379  
1