Bi-serie Detaljer for historie
Andre serier for denne BiSerien
Historier for Frøken Vable hvor Tommy Kvarsvik har bidratt.
MillionærsektretærD 2012-0066,0Donald Duck & Co201546  
Når pliktene kallerD 2012-1346,0Donald Duck & Co201550  
BingeklimaD 2014-0396,0Donald Duck & Co201628  
1