Bi-serie Detaljer for historie
Andre serier for denne BiSerien
Historier for Frøken Vable hvor Byron Erickson har bidratt.
BingeklimaD 2014-0396,0Donald Duck & Co201628  
1