Historier for Fetter Anton hvor Francisco (Paco) Rodriguez Peinado (Rodriques) har bidratt.
Lykken står den kjekke biD 2007-02912,0Donald Duck & Co20082  
Fetter som fortjentD 2010-05610,0Donald Duck & Co201315  
1