Bi-serie Detaljer for historie
Andre serier for denne BiSerien
Historier for Rulle hvor Rune (Herbert Emanuel) Andréasson har bidratt.