Bi-serie Detaljer for historie
Andre serier for denne BiSerien
Historier for Inspektør Olsen hvor Sergio Asteriti har bidratt.
For et geni! (Quel genio di Manetta)I TL 2943-428,0Donald Pocket201239429432012
1