Historier for Snipp & Snapp hvor Julio Antonio Ramos Poquí har bidratt.
Ekte Varer (The Real Thing.) 6,0Donald Duck & Co198619  
Vårvansker (Seasonal Reason.) 6,0Donald Duck & Co198613  
Gjør Det Selv (Do It Yourself) 5,0Donald Duck & Co198543  
Tapper Ridder (The Day Of The Knight.) 5,0Donald Duck & Co19858  
Cowboydilla (Cowboy Craze.) 5,0Donald Duck & Co198434  
To Fluer I En Smekk (Two Birds; One Stone) 6,0Donald Duck & Co19845  
Jakt Etter Føden (Dainty Morsels.) 5,0Donald Duck & Co198410  
Belønningen (A Rewarding Reward.) 5,0Donald Duck & Co198415  
Dårlig Husk (Poor Memory.) 4,0Donald Duck & Co198441  
Dovenpelsene (Lazy Boys.) 3,0Donald Duck & Co198448  
Snipp og Snapp på Vingene (Last Call Flight.) 3,0Donald Duck & Co198452  
Kortvarig Utvandring (Mini Migration.) 6,0Donald Duck & Co198142  
Nasking På Stranden 5,0Donald Duck & Co198026  
Ståk På Stranda (Trouble On The Beach) 5,0Donald Duck & Co198035  
Veien til berømmelseD 41614,0Donald Duck & Co197934  
1