Historier for Tipp & Topp hvor Floyd Gottfredson har bidratt.
Tipp og Topps snøballmoroKF 12-29-35 M1,0Walt Disney's julehefte (bokhandel)2007  1935
Tipp og Topps snøballmoroKF 12-29-35 M1,0Walt Disney's julehefte2007  1935
(Dere kan ikke...)KF 12-22-35 M1,0Walt Disney's julehefte2008   
Den som ler sistZM 38-01-021,0Walt Disney's julehefte2016   
Den som ler sistKF 01-02-38 M1,0Walt Disney's julehefte (bokhandel)2016   
1