Bi-serie Detaljer for historie
Andre serier for denne BiSerien
Historier for Seidel og Tobram hvor Håkon Aasnes har bidratt.
Arven fra Amerika 17,0NTF's årsalbum1983  1971
Fryser'n 14,5NTF's årsalbum1983  1981
Seidel og Tobram 62,0NTF's årsalbum1982   
1