Bi-serie Detaljer for historie
Andre serier for denne BiSerien
Historier for Jentene på Haugen hvor Frida Malmgren har bidratt.
Jentene på Haugen 1,0Radio Gaga20202  
Jentene på Haugen 2,0Radio Gaga20203  
Jentene på Haugen 3,0Radio Gaga20204  
Jentene på Haugen 3,0Radio Gaga20205  
Jentene på Haugen 3,0Radio Gaga20206  
Jentene på Haugen 2,0Radio Gaga20207  
Jentene på Haugen 2,0Radio Gaga20208  
Jentene på Haugen 2,0Radio Gaga20209  
Jentene på Haugen 2,0Radio Gaga20193  
Jentene på Haugen 4,0Radio Gaga20196  
Jentene på Haugen 4,0Radio Gaga20197  
Jentene på Haugen 3,0Radio Gaga20198  
1