Historier for Bestemor Duck hvor Carlo Gentina har bidratt.
Ny TVH 2012-2131,0Donald Duck & Co Ekstraordinær utgave2015   
Ny TV (New television)H 2012-2131,0Donald Duck & Co Ekstraordinær utgave2016 192013
...H 2018-1031,0Donald Duck & Co20205  
Ny TV (Oma Duck)H 2012-2131,0Donald Duck & Co201511192013
En uke med smarttelefonH 2018-2162,0Donald Duck & Co201918  
Bestemor Duck (Oma Duck)H 2010-2271,0Donald Duck & Co201124452010
1