Bi-serie Detaljer for historie
Andre serier for denne BiSerien
Historier for Joe Bar Team hvor Christian Debarre (BAR2) har bidratt.