Historier for Bamses skole hvor Rune (Herbert Emanuel) Andréasson har bidratt.
Om kometer 0,5Bamse - verdens sterkeste bjørn199612  
Hva er tidevann? 1,0Bamse - verdens sterkeste bjørn19942  
Om morse 1,0Bamse - verdens sterkeste bjørn19924  
Om folkeeventyr 1,0Bamse - verdens sterkeste bjørn19925  
Om kart og kompass 1,0Bamse - verdens sterkeste bjørn19927  
Om pinnsvin016/90 N1,0Bamse - verdens sterkeste bjørn19904  
Om lyd og flaggermus 1,0Bamse - verdens sterkeste bjørn19902  
Svart hull 0,3Bamse - verdens sterkeste bjørn19904  
(Nå skal jeg fortelle om noen av de vi traff på tids-reisen.) 0,8Bamse - verdens sterkeste bjørn19906  
Om kometer 0,4Bamse - verdens sterkeste bjørn19907  
Om astronomi og astrologi 1,0Bamse - verdens sterkeste bjørn19907  
Vær modig! Ikke mobb! 2,0Bamse - verdens sterkeste bjørn19907  
Skrift og Bokstaver 1,0Bamse - verdens sterkeste bjørn19907  
Om is og jøkuler 1,0Bamse - verdens sterkeste bjørn19908  
Vet du dette: Hvor store var kjempe-øglene? 1,0Bamse - verdens sterkeste bjørn19909  
Om kart og kompass 1,0Bamse - verdens sterkeste bjørn19894  
Hva er tide-vann? 1,0Bamse - verdens sterkeste bjørn19894  
Om biblioteket 1,0Bamse - verdens sterkeste bjørn19892  
Istid 1,0Bamse - verdens sterkeste bjørn198912  
Om pregning 1,0Bamse - verdens sterkeste bjørn19882  
Orkan 1,0Bamse - verdens sterkeste bjørn19884  
Hvor gamle blir dyra? 1,0Bamse - verdens sterkeste bjørn19885  
Hvor store var de kjempeøglene som levde for hundre millioner år siden? 1,0Bamse - verdens sterkeste bjørn19886  
Om forsikring 0,6Bamse - verdens sterkeste bjørn19887  
Om skatt 0,4Bamse - verdens sterkeste bjørn19887  
Magnet 0,4Bamse - verdens sterkeste bjørn19887  
Tell og skriv tall 1,0Bamse - verdens sterkeste bjørn198811  
Impresjonisme økologi 1,0Bamse - verdens sterkeste bjørn19872  
(Vet du hvorfor hester ofte løper tilbake inn...) 0,6Bamse - verdens sterkeste bjørn19873  
Om astronomi og astrologi 1,0Bamse - verdens sterkeste bjørn19875  
1 2 3