Bi-serie Detaljer for historie
Andre serier for denne BiSerien
Historier for Lille Skutt hvor Jan Eskil Magnusson har bidratt.