Bi-serie Detaljer for historie
Andre serier for denne BiSerien
Historier for Husmusen hvor ASII/Bulls Press har bidratt.