Bi-serie Detaljer for historie
Andre serier for denne BiSerien
Historier for Musses deckargåta hvor Wiktor Ericsson har bidratt.
Rent samvete? (A Daring Theft)D 2003-0271,0Musse Pigg & C:o2016242005
1