Bi-serie Detaljer for historie
Andre serier for denne BiSerien
Historier for Musses deckargåta hvor Mette Hald har bidratt.
Bland sjö- och strandrövareD 2012-0131,0Kalle Anka & C:O201326  
1