Bi-serie Detaljer for historie
Andre serier for denne BiSerien
Historier for Knatte, Fnatte & Tjatte hvor Per-Erik Hedman har bidratt.
Ett ståndsässigt sommarjobb (Holiday Job)D 2004-1708,0Kalle Anka & C:o skollov20194 2005
1