Bi-serie Detaljer for historie
Andre serier for denne BiSerien
Historier for Du gådeste hvor Flemming Andersen har bidratt.
SkattekortetD 2000-0501,0Tillæg til Anders And & Co.201429  
1