Bi-serie Detaljer for historie
Andre serier for denne BiSerien
Historier for Du gådeste hvor Wiktor Ericsson har bidratt.
Hvem ta'r fra en zar?D 2004-2602,0Tillæg til Anders And & Co.201430  
1