Historier for Kalle Anka hvor Carlo Gentina har bidratt.
Kalle Anka hugger i stenH 2011-0331,0Kalle Anka & C:O201327  
1