Historier for Kalle Anka hvor Luiz Podavin har bidratt.
Rådlöshet för håglöshetD 2004-25410,0Kalle Anka & C:o skollov2016   
1