Bi-serie Detaljer for historie
Andre serier for denne BiSerien
Historier for Donald Duck og Mikke Mus hvor Cèsar Ferioli Pelaez har bidratt.
Tilbake og fram igjenD 2013-03624,0Donald Duck & Co Ekstranummer201518  
1