Historier for Donald, Anton & Klodrik hvor Tommy Kvarsvik har bidratt.
SkumresteinenD 2014-01410,0Donald Duck & Co201550  
... (Dóór poetsen)H 2014-2120,2Donald Duck & Co201618452015
1