Bi-serie Detaljer for historie
Andre serier for denne BiSerien
Historier for Panchito (Pistoles) hvor Luiz Podavin har bidratt.
Panchito (Panchito)H 282713,0Donald Duck Ekstra!20109302009
1