Bi-serie Detaljer for historie
Andre serier for denne BiSerien
Historier for Mikke Mus og Donald Duck hvor Cèsar Ferioli Pelaez har bidratt.
The Lucky StrikeD 2006-16942,0Donald Pocket English20159  
1