Bi-serie Detaljer for historie
Andre serier for denne BiSerien
Historier for Eddie hvor Jaime Vallvé har bidratt.
Opprør i Centro-Fuego 18,5Eddie19631  
Juvelkupet 18,0Eddie19631  
"The Lola Girls" 14,6Eddie19631  
Spiller höyt 18,2Eddie19642  
Gull-sökeren 17,0Eddie19642  
Eddiue og smuglerne 15,0Eddie19642  
1