Bi-serie Detaljer for historie
Andre serier for denne BiSerien
Historier for Petter Smart hvor Bas Schuddeboom har bidratt.
... (Pi-bingo)H 2016-0020,3Donald Duck & Co201733102016
1