Bi-serie Detaljer for historie
Andre serier for denne BiSerien
Historier for Pøsolv Branne hvor Andrea Freccero har bidratt.