Historier for Fetter Klodrik
Første og siste hjelpX 61076,0Donald Duck & Co19707  
Jo-ho-ho... og en kiste med gullX 50245,0Donald Duck & Co197016  
Rask profitt i eggbransjenX 61487,0Donald Duck & Co197022  
... (The Long Voyage Home)S 670188,0Walt Disney's månedshefte197010 1967
Dødsflyveren (The Barn Stormer)S 68017124,0Walt Disney's månedshefte197010 1968
Iver i tjenesten 7,0Donald Duck & Co197324  
Beklagelig Bilkontroll 6,0Donald Duck & Co197332  
HagefestenS 41369,0Donald Duck & Co19987  
Det mystiske hotelletJ-2298-0223,0Donald Ducks Julehistorier2000   
Klodrik somhelseapostelS 6400812,0Endelig tilbake20001  
TønneproblemerS 50499,0Endelig tilbake20001  
DyrepasserdilemmaS 71618,0Endelig tilbake20001  
Jo-ho-ho... og en kiste med gullS 50245,0Endelig tilbake20001  
Rask profitt i eggransjenS 61487,0Endelig tilbake20001  
Utsatt møteS 60125,0Endelig tilbake20001  
Lokkende tonerS 80556,0Endelig tilbake20001  
SommerleirenS 71949,0Endelig tilbake20001  
Beklagelig bilkontrollD 25506,0Endelig tilbake20001  
Dårlig stell med humøretS 20775,0Endelig tilbake20001  
SøvnproblemerS 80594,0Endelig tilbake20001  
En ny riddertidD 2001-1257,0Donald Duck & Co20062  
Tilbake til røtteneD 2003-0986,0Donald Duck & Co200615  
StjernesmellD 2003-1236,0Donald Duck & Co200623  
SamlemaniS 722015,0Donald Duck & Co20081 1973
Som skolelærerS 640517,0Donald Duck & Co200834 1964
Rask fortjenesteS 661487,0Donald Duck & Co200914  
Kattenapperen (The Cat Caper)S 6409614,0Donald Duck & Co Julehefte2010  1964
Seg selv nokD 2012-11110,0Donald Duck & Co20139  
Lokkende tonerS 80559,0Donald Duck & Co Julehefte2013   
Lokkende tonerS 80559,0Donald Duck & Co Julehefte (bokhandel)2013   
1 2