Bi-serie Detaljer for historie
Andre serier for denne BiSerien
Historier for Intet nytt fra hjemmefronten
Intet nytt fra hjemmefronten 3,0Lunch20187  
(Dette er bare plast) 4,0Lunch20188  
Hvordan få klimanøytrale barn 3,0Lunch20189  
Intet nytt fra hjemmefronten 3,0Lunch201810  
Det er særlig om vinteren at jeg føler alderen tynge 3,0Lunch20191  
Intet nytt fra hjemmefronten 3,0Lunch20193  
Intet nytt fra hjemmefronten 2,0Pondus bilag20193  
Intet nytt fra hjemmefronten 4,0Radio Gaga20192  
Intet nytt fra hjemmefronten 3,0Lunch20194  
Intet nytt fra hjemmefronten 4,0Radio Gaga20193  
Intet nytt fra hjemmefronten 3,0Lunch20195  
Intet nytt fra hjemmefronten 3,0Lunch20196  
Intet nytt fra hjemmefronten 3,0Lunch20197  
Intet nytt fra hjemmefronten 4,0Radio Gaga20195  
1