Bi-serie Detaljer for historie
Andre serier for denne BiSerien
Historier for Davy Crockett
Høvdingens stridsklubbe 16,0Tomahawk II19707  
Pelsjegerens hevn 8,0Tomahawk II19725  
Kampen på örneklippen 2,5Fantomet197316  
Tønnemakeren 6,0Tomahawk II197410  
Geværet "Betsy" 8,0Tomahawk II19748  
To små blekansikt indianere 8,0Tomahawk II19761  
Fredsavtalen 8,0Texas19782  
Turneringen 8,0Tomahawk II19799  
Den beleirede hytta Del 1 10,0Apache19802  
Fangetransporten 5,0Apache198111  
Fluktforsøket 4,0Apache19813  
Spionen 6,0Apache19819  
Patrioten Del 4 5,0Tomahawk II198210  
Sabotasjen(forts.neste nr) 4,0Tomahawk II19824  
Patrioten Del 3 6,0Tomahawk II19829  
Patrioten Del 1 13,0Tomahawk II19827  
Våpenlasten (fortsettelse neste nr) 4,0Tomahawk II19821  
Sabotasjen(fortsetelse neste nr) 6,0Tomahawk II19822  
Sabotasjen(forts.neste nr) 6,0Tomahawk II19823  
Sabotasjen(avsluttning) 4,0Tomahawk II19825  
Du skal få svi 2,0Tomahawk II19825  
Patrioten Del 2 7,0Tomahawk II19828  
Patrioten Del 5 5,0Tomahawk II198211  
Patrioten Del 6 6,0Tomahawk II198212  
Patrioten Del 7 22,0Tomahawk II198213  
Guvernøren 75,0Davy og Miki20141  
Akbats skatt 146,0Davy og Miki20154  
Skattekartet 75,0Davy og Miki20165  
Våpenhandelen på Jamaica 75,5Davy og Miki20166  
Den hypnotiserte prinsessen 75,0Davy og Miki20166  
1 2 3