Reisen til utgardsloke - (Valhall)
Historie nr 2
BiSerie Valhall
Navn på historie Reisen til utgardsloke
Antall sider 49,0
Startside 58
Ident
   
Orginalt navn Rejsen til Udgårdsloke
Orginalt år 1989
Orginalt blad Valhall
Orginalt nr 5
Orginal måned
   
Informasjon/Beskrivelse
   
Artister  
   
Manus Peter Madsen
Tegninger Peter Madsen
Farger Søren Håkansson

Denne historien er delt over følgende utgivelser
Ingen del historier funnet

Denne historien har også vært utgitt i