Satelittens Hemmelighet - (Fantomet)
Historie nr 2
BiSerie Fantomet
Navn på historie Satelittens Hemmelighet
Antall sider 32,0
Startside 35
Ident
   
Orginalt navn
Orginalt år
Orginalt blad
Orginalt nr
Orginal måned
   
Informasjon/Beskrivelse Tidligere utgitt i Fantomet (Semic AS, 1976 serien) #1/1983 og Fantomet gullalderen (Egmont Serieforlaget, 2011 serien) #20/ 2015.

21. Fantomet, Sala Palmer-Walker, Heloise, Kit, Rex King, Tom-Tom, Guran, Tara Tagama, Hoagy Dewson, Sally Gaynor, Erastus, Dogai Singh, Oberst Dredger, Dr. Henry, President Lamanda Luaga, Duke Wellington, Oberst Worubu.
Satellitten Nimbus styrter over Bengal og avbilder blant annet Hodeskallegrotten. Hogay Dewson får tak i bildene, men blir advart mot å reise dit. Han inngår en avtale med en som vil koste en ekspedisjon, lederen for Singh- piratene. Dewson blir truet til å oppgi grottens posisjon. Fantomet avvæpner og fanger kommandosoldatene mens de bærer skatter ut av grotten.
   
Artister  
   
Manus Norman J. Worker (John Bull)
Tegninger Jaime Vallvé
Tusj Jaime Vallvé
Farger Reprostugan
Oversetter Jens Erik Røsåsen

Denne historien er delt over følgende utgivelser
Ingen del historier funnet

Denne historien har også vært utgitt i