Naviger Meny
  Tråd : Inndeling av utgivelser på Minetegneserier
  Svar:0 Siste Innlegg:04.okt.2021 00:20:16 Av:POGO
  Innlegg
  POGO

  Innlegg: 16
  Registrert: 15-11-2014

  Avatar
  Inndeling av utgivelser på Minetegneserier
  Opprettet: 04.okt.2021 00:20:16
  På Minetegneserier er det nå 10 kategorier utgivelser kan plasseres i. I utgangspunktet er vel disse hentet fra NTI (Norsk Tegneserie Index), med noen senere tilføyelser.
  Jeg vet ikke hvor vanskelig det er å gjennomføre i praksis, men etter min oppfatning er denne inndelingen overmoden for en kraftig opprydding.

  De 10 kategoriene kan slik jeg ser det grovt sett deles i tre:
  4 av kategoriene er beregnet på rene tegneserieutgivelser (Tegneserier, Disney, Underground og Giveaway)
  4 er beregnet på utgivelser om tegnerserier (Bøker/Tidsskrifter, Bytte/Annonseblad, Indexer og Fanziner)
  2 er beregnet på utgivelser som ligner på/minner om tegneserieutgivelser (Aktivitetshefter m/tegneserier og Tegnet Vitsehefte)

  De aller aller fleste utgivelsene er, naturlig nok og heldigvis, registrert som "Tegneserier" (omtrent like mange serier på A som totalt antall serier i de 9 andre kategoriene til sammen). Hvor mye og hvordan kategoriene benyttes varier mye og er kilde til en del diskusjon/irritasjon/frustrasjon/forvirring. F.eks. ser Disney-kategorien, med et par unntak, bare ut til å være i bruk for norske utgivelser.

  Hadde det vært mulig å rett og slett slå sammen dagens 10 kategorier til 3? Da tenker jeg de vil være mer robuste og lettere å bruke.
  Fanzine-kategorien kan nok ikke overføres direkte, siden det nå er flere tegneserier registrert der (bruken av fanzine-betegnelsen har endret seg vesentlig siden NTIs tid).

  Hvordan og hvor strengt man skal definere kategorien for "tegneserielignende utgivelser" kan nok bli en stor diskusjon. Mange har en del utgivelser de ser som en naturlig del av samlingen sin (f.eks. Larson, WuMo, Konk og Asterix filmalbum) selv om de strengt tatt ikke er tegneserier. Det er også utgivelser som er aktuelle men som ikke hører til i noen av de 2 kategoriene vi har i dag (f.eks. billedbøker oppført i den danske Komiklex).
  1-1