Meny Land
Brukerstatistikk
TypeVerdi
Antall registrerte bruker1651
Yngste bruker12
Eldste bruker77
Gjennomsnittlig alder44
Utgivelsesstatistikk  
TypeVerdi
Totalt antall utgivelser registrert (Kun første opplag)53762
Totalt antall utgivelser registrert (Kun andre opplag og reutsendelser)3107
Totalt antall utgivelser registrert56869
Totalt antall unike utgivelser som eies av brukerne56331 (96,7%)
Totalt antall utgivelser som eies av brukerne2052642
Antall utgivelser som har scannet forside53252 (93,6%)
Antall utgivelser som har strekkode12735
Antall utgivelser som har ISBN102781
Antall utgivelser som har ISBN132788
Antall utgivelser som har ISSN315
Antall registrerte historier58016
Serier med flest utgitte eksemplarer