Meny Land
Brukerstatistikk
TypeVerdi
Antall registrerte bruker1676
Yngste bruker12
Eldste bruker76
Gjennomsnittlig alder44
Utgivelsesstatistikk  
TypeVerdi
Totalt antall utgivelser registrert (Kun første opplag)54101
Totalt antall utgivelser registrert (Kun andre opplag og reutsendelser)3154
Totalt antall utgivelser registrert57255
Totalt antall unike utgivelser som eies av brukerne56732 (96,7%)
Totalt antall utgivelser som eies av brukerne2121155
Antall utgivelser som har scannet forside53760 (93,9%)
Antall utgivelser som har strekkode13515
Antall utgivelser som har ISBN102830
Antall utgivelser som har ISBN132966
Antall utgivelser som har ISSN317
Antall registrerte historier60813
Serier med flest utgitte eksemplarer