Meny Land
Brukerstatistikk
TypeVerdi
Antall registrerte bruker1636
Yngste bruker12
Eldste bruker77
Gjennomsnittlig alder44
Utgivelsesstatistikk  
TypeVerdi
Totalt antall utgivelser registrert (Kun første opplag)53529
Totalt antall utgivelser registrert (Kun andre opplag og reutsendelser)3057
Totalt antall utgivelser registrert56586
Totalt antall unike utgivelser som eies av brukerne56079 (96,7%)
Totalt antall utgivelser som eies av brukerne2009378
Antall utgivelser som har scannet forside52936 (93,5%)
Antall utgivelser som har strekkode12457
Antall utgivelser som har ISBN102753
Antall utgivelser som har ISBN132685
Antall utgivelser som har ISSN285
Antall registrerte historier56909
Serier med flest utgitte eksemplarer