Naviger Meny
  Tråd : Systematisk vudering.
  Svar:3 Siste Innlegg:24.jul.2011 18:37:42 Av:CONANPARKER
  Innlegg
  CONANPARKER

  Innlegg: 3
  Registrert: 07-07-2011

  Avatar
  Systematisk vudering.
  Opprettet: 24.jul.2011 13:46:37
  Hei
  Etter en lengre pause har jeg igjen begynt å samle på tegneserier de 2-3 siste årene. Det meste av samlingen er konsentrert i perioden 1977 til 1992/3, det sammenfaller nok med utgivelser av superheltblader i denne perioden. Jeg har begynt å registrere samlinga på minetegneserier.no, et fantastisk oversiktsverktøy. I den forbindelse har jeg samtidig prøvd å gradere eksemplarene etter de retningslinjer som er bl.a. er gitt her og i NTI- boka.

  Etter hvert blir man mer opphengt i detaljer i graderingen. Det jeg ofte finner vanskelig er vurdering av bøyer/ brett og rifter. Likeledes støt som fører til rynker i omslaget, da oftest rundt kantene.
  Jeg vurderer rift som mer graverende enn brett og bøy. Videre tenker jeg at et støt i omslaget kan før til en rynke (som jeg betegner stressrynke) eller en linje der det det hvite i papiret kommer tilsyne. Det betegner jeg som en stresslinje. Sistnevnte er mer graverende enn det første tenker jeg.
  Så tenker jeg at vurderingen da vil være basert på antall rynker og stresslinjer og lengden på disse.
  Hvor mye kan det være av denne type slitasje for et FN eksemplar f. eks? Hvor mye slitasje kan det være på omslagsrygg, rundt stifter og hjørnene på ryggen? Hvor store og hvor mange brett i hjørnene kan tillates?
  Vil feil og mangler på omslaget bak vurderes mildere enn tilsv feil på omslaget foran i bladet?

  Jeg forstår at dette blir lettere når man har vurdert noen tusen blader. Det jeg lurer på er om noen har laget et oppsett som de systematisk går igjennom når de graderer, hvor de tingene som er nevnt over vurderes, sammen med andre mangler.

  Jeg skulle ønske at noen av de mange erfarne samlerne her inne kunne laget en liten artikkel om vurdering, gjerne med bilder av eksemplarer med mangler der man beskriver manglene, vurderer de og konkluderer med hvor mye dette trekker i graderingssystemet.

  Jeg syntes gradering er spennende, men er usikker på om jeg legger meg sånn nogenlunde på riktig nivå. Jeg forstår at dette aldri kan bli en eksakt vitenskap og at helhetsvurderingen tilslutt er viktig, men jeg tror det kan gjøres rimelig nøyaktig dersom kriteriene er tydelige nok.

  Håper noen har noen tanker om dette.

  vh conanparker
  JOHNZ

  Innlegg: 832
  Registrert: 26-11-2009

  Avatar
  Re: Systematisk vudering.
  Opprettet: 24.jul.2011 16:26:45, Sist endret den 24.07.2011 16:31:50
  som svar på innlegg fra: CONANPARKER publisert den 24.jul.2011 13:46:37
  Det finnes ikke noe helt tilmålt mal for dette blant samlere i Norge, bare retningslinjer som dem du har sett i NTI. Man vektlegger og vurdere nok ulike feil litt forskjellig, det viktigste er vel at man i grove trekk har en standard som stort sett ikke avviker en helt graderingstrinn, og at man som selger heller legger seg litt i underkant enn i overkant om man er i tvil.

  Det vanskeligste er å skille graderingstrinnene helt øverst, altså VF til Mint, etter min mening. Ofte stopper jeg bare på VF+ selv om heftet nok fortjener en VF/NM eller NM gradering. Jeg tror nok en del av de mer seriøse samlerene er litt for strenge på VF skalaen her i Norge, og glemmer at det finnes nok et trinn. Dette får jeg illustrert de gangene jeg har sent hefter inn til CGC sertifisering. CGC følger en egen mal hvor det er ganske tilmålt hva som gir utslag for de forskjellige graderingene (det er vel noe slikt du etterlyser i din post også).

  Jeg tror nok trening gir deg et ganske bra naturlig inntrykk av hvor et hefte bør lande, uavhengig av om man måler hver enkelt rift eller stressrynke.

  Generelt vil jeg si det bør trekkes mer for fargebrytende feil enn slikt som kan presses ut over tid. Grove feil som rifter, stiftrust, fargebrytende bretter, avskallinger, flekker fra søl o.l. bør trekke mer enn rugler og ugjevnheter. (Av dette er det gjerne fargeløse flekker som sees mot lys som ofte går under radaren).

  Samtidig bør et hefte gi deg et helhetsinntrykk som kanskje avgjør til syvende og sist - om det er meget pent ellers kan det kanskje kompensere for en rift eller en avskalling i noe grad. Helt i toppsiktet bør man også se på trykktekniske skavanker, glans i omslag og om heftet har bevart fargene bra, slikt som gjerne synes best i hånd.

  Det enkleste ville nok være å sette opp en side med eksempler på hefter som faller inn under hvert graderingstrinn, som en slags pekepinne / sammenligningsgrunnlag. En låst tråd eller en egen seksjon på mineserier hvor man kunne bli enige om eksempler på hvert nivå, ville kanskje være en god referanse for samlere, selgere og kjøpere. (Hva med 3 hefter på hvert nivå, med noe ulik slitasje, f.ex)
  LFC1975

  Innlegg: 191
  Registrert: 09-05-2010

  Avatar
  Re: Systematisk vudering.
  Opprettet: 24.jul.2011 17:16:31
  som svar på innlegg fra: JOHNZ publisert den 24.jul.2011 16:26:45
  Dette med gradering er utvilsomt svært viktig å lære seg når man skal samle på tegneserier. Det kan forhindre at man betaler for mye for blader (siden man vet hva man skal se etter), i tillegg vil samlere som graderer seriøst (dvs i praksis strengt) få et godt rykte som igjen vil kunne være til stor nytte når man skal feks selge dubletter.

  Da jeg tok opp igjen samlerhobbyen selv for ca 7 år siden, kontaktet jeg tidlig de personene som den gang var ansett for å gradere godt og forsøkte å lære så mye som mulig. Jeg brukte graderingsretningslinjene på www.tegneserie.info som retningslinjer, men må være ærlig å si at det tok lang tid før jeg følte jeg behersket det. For min del var det veldig fort å henge seg for mye opp i enkeltfeil, og glemme bort helhetsinntrykket. Jeg brukte nok retningslinjene på tegneserie.info for slavisk. Det ble derfor skuffelse etter skuffelse da jeg skulle gjennomgå blader som jeg graderte tidlig i min nyere "samlerkarriere", en opplevelse som sikkert mange samlere har hatt. Jeg er for min del ikke enig i alt som står i graderingsbeskrivelsene på tegneserie.info, men samtidig er det nok viktig å tenke på dette som retningsgivende og ikke bestemmende. Så jeg vil anbefale å ta en titt på det som står på tegneserie.info om gradering, da det blir kvantifisert i stor grad hva som aksepteres av feil.

  Det vil alltid være forskjellige vurderinger fra samler til samler, men det mener jeg heller ikke er så farlig så lenge det er avvik innenfor +/- på et graderingstrinn (ca 10% avvik blir det vel). Det viktigste er som Johnz også er inne på at man snakker om samme graderingstrinnet, og at det ikke spriker fra FN+ hos en til VG- hos en annen feks.

  Så er det nok også viktig å ikke la feil man selv ikke kan fordra påvirke graderingen for mye. Jeg for min del liker svært dårlig navntrekk med penn inni et blad, og tidligere ville jeg da ikke under noen omstendighet gradere bladet til FN uansett hvor pent det er ellers. Det måtte jeg imidlertid innse at ikke blir rettferdig i forhold til graderingsskalaen. En helt annen sak er det da om jeg vil ha bladet i samlingen min!

  Ellers hadde det vært en god ide å satt opp en side med eksempler på gradering. Du Johnz, har jo demonstrert ved å filme blader som du har fått tilbake etter CGC sertifisering. Hva med å filme en beskrivelse av hvordan du går frem når du graderer blader innenfor hvert graderingstrinn...? Det hadde jo sånn sett blitt din personlige gradering som ville blitt beskrevet, men den tror jeg mange kunne lært mye av å se:-)
  CONANPARKER

  Innlegg: 3
  Registrert: 07-07-2011

  Avatar
  Re: Systematisk vudering.
  Opprettet: 24.jul.2011 18:37:42
  som svar på innlegg fra: CONANPARKER publisert den 24.jul.2011 13:46:37
  Flott det johnz skrev om fargebrytende feil kontra ujevnheter som kan presses over tid. Det var oppklarende for min del. Likeledes av et pent hefte kan kompensere noen feil/ mangler i noe grad i helhetsvurderingen tilslutt.

  Jeg ser at det blir scannet en del forsider og baksider på forumet for vurdering. Jeg tenker at dersom dette visuelle også hadde vært fulgt av en beskrivelse der innsender redegjør for feil og mangler (så ærlig og oppriktig det lar seg gjøre), særlig de som ikke kommer greit frem på scanningene. Jeg tenker da særlig på ryggen av omslaget og evt det som befinner seg på innsiden av omslaget.
  Det tror jeg ville gjøre at vurderingene ble enda mer sammenfallende.

  Fint om tanken om en side med eksempler fra hvert graderingstrinn kunne forfølges, og da som det påpekes med litt ulike typer slitasje, feil og mangler. Dette ville være en god referanse for alle, og spesielt de som ikke har lang erfaring med graderingsarbeid. Det ville man kunne lære mye av. Som det blir påpekt, god graderingskunnskap vil være til nytte for hele samlermiljøet.
  1-4