Naviger Meny
  Tråd : Donald Duck nr 16 1965, burde det vært registrert 3 varianter?
  Svar:3 Siste Innlegg:07.mai.2016 17:04:01 Av:VIKAN2
  Innlegg
  NANABLAG

  Innlegg: 128
  Registrert: 05-03-2013

  Avatar
  Donald Duck nr 16 1965, burde det vært registrert 3 varianter?
  Opprettet: 05.mai.2016 10:16:30, Sist endret den 05.05.2016 11:48:21
  Det er på denne registrert to varianter, med og uten "sladd" over pris.
  Jeg har her med bilder av detaljen som skiller.
  Uten sladd:  Med sladd:  I tilleg har jeg en med "smal/delvis sladd":
  Dette er ikke at den samme sladden som på "med sladd" er feilplassert. Det er rett og slett ei smalere stripe med "sladd". De er altså, ihvertfall tilsynelatende, trykket forskjellig.

  Er dette da en registrerbar variant?

  Spørsmålet mitt favner også sannsynligvis nr 15 og 17. (Jeg har sett ett av dem med denne "smal/delvis sladd", men jeg husker ikke hvilken.)

  EDIT: Er det virkelig også så stor forskjell i hvor vanlige disse variantene er som antall registrerte eiere tilsier? "Med sladd" er registrert med 47 eiere, "Uten sladd" med 7 eiere. (Tall for nr 16)
  VIKAN2

  Innlegg: 122
  Registrert: 10-03-2010

  Avatar
  Re: Donald Duck nr 16 1965, burde det vært registrert 3 varianter?
  Opprettet: 07.mai.2016 12:14:02
  som svar på innlegg fra: NANABLAG publisert den 05.mai.2016 10:16:30
  Jeg mener at for at en tegneserie skal registreres som en "offisiell" variant, så må det være en forskjell som indikerer at det er en variasjon/variant som har hatt en egen trykkeprosses.
  Endringer som skjer innenfor denne trykkeprossesen mener jeg er forskjellige varianter av trykktekniske feil. Dette kan være alt fra mangel av farger, stifter, skjevt trykk, ombytting av sider, forskjellig språk på noen sider o.s.v. Disse mener jeg ikke bør registreres på lik linje med andre "offesielle" varianter (Bc-nr, opplag, bokhandelutgaver o.s.v. som har fått sin egen produksjonslinje)
  Trykktekniske varianter slik som bl.a. denne med smalere sladd er også interessante, og det er bra at også dette kan dokumenteres/registreres, men synest at det burde vært et klarere skille mellom slike trykktekniske variasjoner og de andre variantene her på MT.
  NANABLAG

  Innlegg: 128
  Registrert: 05-03-2013

  Avatar
  Re: Donald Duck nr 16 1965, burde det vært registrert 3 varianter?
  Opprettet: 07.mai.2016 15:11:18
  som svar på innlegg fra: VIKAN2 publisert den 07.mai.2016 12:14:02

  Jeg mener at for at en tegneserie skal registreres som en "offisiell" variant, så må det være en forskjell som indikerer at det er en variasjon/variant som har hatt en egen trykkeprosses.
  Endringer som skjer innenfor denne trykkeprossesen mener jeg er forskjellige varianter av trykktekniske feil. Dette kan være alt fra mangel av farger, stifter, skjevt trykk, ombytting av sider, forskjellig språk på noen sider o.s.v. Disse mener jeg ikke bør registreres på lik linje med andre "offesielle" varianter (Bc-nr, opplag, bokhandelutgaver o.s.v. som har fått sin egen produksjonslinje)
  Trykktekniske varianter slik som bl.a. denne med smalere sladd er også interessante, og det er bra at også dette kan dokumenteres/registreres, men synest at det burde vært et klarere skille mellom slike trykktekniske variasjoner og de andre variantene her på MT.


  Jeg er enig i alt du sier.

  Det jeg forestilte meg angående denne smale sladden var at det var denne sladden de brukte først og at den ble byttet ut med den brede sladden på den registrerte varianten da den viste seg å ikke dekke hele den gamle prisen først.
  Jeg så også ulike produksjonslinjer som en mulighet.

  Dersom dette er en feil som kommer av mangel på farge eller liknende er det helt klart min oppfatning at dette ikke er en registrerbar variant.

  På Donald nr ?? 1986 har vi jo et tilfelle av at det finnes varianter med både grønn og gult trykk på en tekst på forsiden, dette kan også være trykkteknisk (Mangel på blåfarge, Blå+gul blir grønn) og i såfall er jo heller ikke dette registrerbar variant, selv om jeg tror de fleste oppfatter dette som klart ulike varianter.
  VIKAN2

  Innlegg: 122
  Registrert: 10-03-2010

  Avatar
  Re: Donald Duck nr 16 1965, burde det vært registrert 3 varianter?
  Opprettet: 07.mai.2016 17:04:01
  som svar på innlegg fra: NANABLAG publisert den 07.mai.2016 15:11:18
  Ja DD 45-86, og også f.eks Fantomet 21/88 hvor rekkefølgen på s 62/63 er byttet om er vel blant de fleste regnet som varianter.
  Jeg mener likevel at disse faller inn under trykktekniske varianter, da det sannsynligvis ikke var planlagt to ulike variasjoner fra forlaget sin side.
  Men f.eks Fantomets krønike bok 6 fra 2002 ble trykt opp igjen fra forlaget etter at det ble oppdaget at en side manglet. Så ble denne distribuert på nytt til enkelte. Det blir jo å regne som et nytt opplag.
  Samme med Fantomet spesialutgave 10-2001. Denne ble trykt opp igjen sannsynligvis etter at det kom klager på trykkvaliteten på flere sider. Denne vil da også bli å regne som 2.opplag.
  At det derimot skjer endring underveis i en trykkeprosess, eller ulike produksjonslinjer i en trykkeprosess, mener jeg altså bør registreres som trykktekniske varianter, og skilles bedre fra andre varianter/opplag enn det som er tilfelle nå :-)
  1-4