Naviger Meny
  Tråd : Oversikt over graderingskoder
  Innlegg
  THALLSTE

  Innlegg: 977
  Registrert: 20-05-2008

  Avatar
  Oversikt over graderingskoder
  Opprettet: 17.jun.2010 09:17:43
  MINT (MT)

  Perfekt eksemplar - kioskeksemplar. Som nytt. Kan være påført anskaffelsesdato med bløt blyant på side 3.

  - Ingen trykketekniske defekter.
  - Flatt og rent omslag uten noen form for slitasje.
  - Omslaget må ikke være skjevt.
  - Rene fine stifter uten spor av rust.
  - Rett og flat rygg uten noen form for rull i ryggen.
  - Ingen rifter, eller manglende biter.
  - Rette kanter og skarpe hjørner.
  - Må ikke ha navn skrevet på forsiden.
  - Rene hvite sider som ikke er tilsølt på noen måte.
  - Må ha originale stifter.

  Konklusjon: Må se ut som det kommer rett fra kiosken.

  NEAR MINT (NM)

  Nesten perfekt eksemplar. Ved nærmere inspeksjon kan minimale merker etter
  bruk sees. Dette skiller bladet fra et Mint eksemplar.

  - Bare minimale trykktekniske defekter aksepteres.
  - Flatt og rent omslag uten noen form for slitasje.
  - Bare minimale skjevheter på omslaget aksepteres.
  - Rene fine stifter uten spor av rust.
  - Rett og flat rygg uten noen form for rull i ryggen.
  - Ingen rifter eller manglende biter.
  - Rette kanter og skarpe hjørner.
  - Må ikke ha navn skrevet på forsiden.
  - Rene hvite sider som ikke er tilsølt på noen måte.
  - Må ha originale stifter.
  - Ingen form for reparasjoner.

  Konklusjon: Må se ut som det nettopp er kjøpt og kun lest en eller to ganger - men da svært ved forsiktig lesing og ikke vanlig lesing.

  VERY FINE (VF)

  Meget pent eksemplar med ubetydelige spor etter slitasje. Svake ujevnheter/rynker ved stiftene eller der hvor omslaget har blitt åpnet noen ganger.

  - Små trykktekniske feil aksepteres.
  - Flatt og rent omslag med små spor etter slitasje.
  - Små skjevheter på omslaget kan aksepteres.
  - Stiftene kan være litt misfarget, men uten rustangrep.
  - Minimal slitasje på ryggen og rundt kantene/hjørnene.
  - Må ikke ha navn skrevet på forsiden.
  - Svakt gulnede sider aksepteres. Ikke brune.
  - Ingen form for reparasjoner.
  - Gi inntrykk av at bladet er meget forsiktig behandlet.

  Konklusjon: Hefter i kvalitet VF er vanligvis den høyeste kvaliteten som er å få kjøpt på samlermarkedet. Eksemplarer i MT og NM er omtrent ikke å oppdrive på bruktmarkedet.

  FINE (FN)

  Pent eksemplar som ligger over gjennomsnittet. Rent flatt/stramt omslag uten rynker/bretter. Gulnede kanter eller reparasjon med tape aksepteres ikke.

  - Trykktekniske feil kan aksepteres.
  - Omslagsglansen intakt.
  - Minimale bretter på omslaget.
  - Svak gylden brunfarge aksepteres på sidene i bladet.
  - Innersidene kan ha små rifter og bøyde hjørner.
  - Midtsiden kan sitte litt løst.
  - Lett avrundede hjørner aksepteres.
  - Meget svak rull i ryggen aksepteres.
  - Svake belastningsrynker rundt stiftene og langs ryggen.
  - Svake rustangrep på stiftene.
  - Ingen reparasjoner, med unntak av skiftede stifter.

  Konklusjon: Dette er den kvaliteten man som regel omtaler som "et pent eksemplar".

  VERY GOOD (VG)

  Åpenbart et lest eksemplar, men fortsatt med mesteparten av omslagsglansen intakt. Noe misfarving, men ikke tilgriset.

  - Små innbindings og trykkeskader aksepteres.
  - Kan være påført navn, stempel eller initialer.
  - Mesteparten av omslagsglansen intakt.
  - Små bretter og lette slitasjeskader kan forekomme.
  - Små biter kan mangle fra omslaget til et ellers pent eksemplar.
  - Små rifter aksepteres på ryggen av bladet.
  - Lett gyldne/brune sider inne i bladet.
  - Stiftene kan ha rustangrep.
  - Midtsidene kan være løse.
  - Lett rullet rygg aksepteres.

  Konklusjon: Et pent gjennomsnitts-eksemplar. Et blad i denne kategorien vil ikke ha alle defekter nevnt ovenfor, men kan ha en kombinasjon av noen av dem. Dette er den vanligste kategorien som er i omløp.

  GOOD (GD)

  Eksemplar litt under gjennomsnittet. Komplett eksemplar med innhold og begge omslag intakt. Lett tilgriset, eller kuponger og samlebilder kan være klippet fra omslaget, men ikke fra tegneseriesidene.

  - Omslaget kan være løsnet litt fra stiftene.
  - Stiftene kan være angrepet av rust, fjernet eller utskiftet.
  - Navn, stempel eller antegninger aksepteres på omslaget.
  - Permen kan være lett tilgriset.
  - Små stykker kan være borte fra perm og innhold, innholdet må være intakt.
  - Sidene kan være brune, men ikke porøse.
  - Større rifter på ryggen og midtsidene aksepteres.
  - Rull på ryggen aksepteres.
  - Reparasjoner med tape er vanlig.

  Konklusjon: Vellest eksemplar, egentlig litt for dårlig til å samle på, men fullt brukbart til lesing. Dette er et blad man tar vare på i påvente av å bytte det ut mot noe bedre.

  FAIR (FA)

  Mye lest eksemplar og en god del tilgriset. Biter kan mangle av omslaget. Løse for og bakpermer aksepteres. Brune sider med rifter og større stykker borte.

  Konklusjon: De fleste mangler aksepteres, men bladet må fortsatt være leselig, og brukes kun til det formålet. Dette er ikke noe samleobjekt.

  POOR (PR)

  Ødelagt eksemplar. Meget tilgriset og revet, med store stykker borte både fra omslaget og selve tegneserien. Blader med hull etter ringpermer kommer også i denne kategorien.

  Konklusjon: Nærmest verdiløst eksemplar som så vidt egner seg til lesing. Dette er absolutt ikke noe samleobjekt.
  1-1